Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi (Sertifikalı)

Eğitimin amacı, çocuklar ile çalışan/çalışmayı planlayan meslek profesyonellerine yönelik hem çocuklarla yapılan ön görüşmede dikkat edilecek noktaları aktarmak hem de güncel olarak kullanılan 12 ölçme-değerlendirme envanterinin uygulama ve raporlama yetkinliklerinin kazandırmaktır.